Literati

Mouri – pou aprann viv

Solèy la leve pou n ka aprann.

Nou aprann nan tout ti detay.

Anvan lannwit tonbe, nou bat pou n pran sans jounen an

Epi demen nou tanmen fè bagay

Ak yon lòt antannman.

Nou pa souvan konn sans tout sa n ap fè

Men jan Kabysh ta di l

mouch pa poze sou balenn ki limen.

E se nan fè sèlman nou ka rete limen

Se nan fè sèlman nou ka tounen limyè

Se nan fè sèlman nou ka klere pou lòt

Nou mouri deja! Nou bay vin nou deja pou lavi n ap viv la ka viv. Paske lavi pa chanje direksyon san l pa sispann avan. Menm si se pou yon ti tan.

Nou kwè n ap wè wayòm BonDye a sou latè.

Mussa