Literati

Lavi … ak lanmou tou


Nou vin konprann li senp :

Pou w kreye lavi pou lòt moun, fòk ou rive kreye lavi pou tèt ou avan.

Chanjman an, li dwe komanse sou mwen anvan l tanmen sou lòt yo. Jan nou renmen di l, menm si dwèt ou ta kwochi – tankou pa m lan-, ou pa dwe neglije lonje l sou tèt ou anvan.

“Mwen manke mouri”

S’on fraz ki jwe jon nan bouch nou souvan. Nou pè reyalite sila a. Nou pè pou n pa viv lanmò a. Men n pa rann nou kont konbyen fwa nou tchwe tèt nou. Sitou nan viv pou plezi lòt moun. Nan montre lòt yo gen plis pase sa yo panse.

Lavi ki pap janm fini an, li nan nou chak, alawonnbadè!

E nou ka mete l deyò si nou afwonte pè nou yo. E n ka afwonte yo si n chwazi viv nan lanmou.

Lavi, se sa w pa bezwen wè a men ou santi a chak segond.

Nou aprann viv tout bon nan lanmou.

Lanmou s’on fòs estraòdinè wi, timoun !

“Lavi nap viv la, nou prè pou n bay vi n pou li” jan Mussa ta va di l.

Ala fraz nou vin renmen sa papa !

Se fraz lanmou KonbitAy la wi!

Fraz lanmou pa w tou !

Se fraz amoni.

Fraz kè kontan.

Fraz lespwa

ki di nou

N ap toujou gen lavi

paske n ap viv nan lanmou !

Mòy