Literati

Nan non lavi


Gen vè lanp lan tou

Vè lanp

anpil moun

pa ta renmen touche

pou yo pa boule a

Men nou menm nou pa konnen

Nou pa janm konnen

Sak cho ni sak frèt

Nou sèlman konnen gen eksperyans ki pou fèt

Gen nouvo bagay chak jou pou dekouvri

Yonn nouvo lodè,

yon nouvo souri,

yon lòt emosyon

Paske li ta twò senp pou se

kè kontan

tristès

ak fache sèlman

ki pou ta domine kòm emosyon

Nou panse gen anpil lòt ti detay toujou

Nou chwazi lafwa

Lespwa

twò bèl pou l ta mouri

Lanmou twò bèl pou l ta mouri

Bèl bagay pa janm mouri

E n ap kontinye grandi

Pou n vin pi timoun toujou

Plis nou timoun

Plis nou gen rèv

Plis lavi lage kò l ba nou

Se ta va sa

Sekrè

Pou lavi ki pap janm fini an

Kabysh