Literati

Lavi n ap viv la…

Badio • • •

Se te apre KonbitAy fin patisipe nan Remises1 m kwè, yon pati nan nou te antre Pòtoprens, pandan Bysh, Sabine ak Elder te rive Gonayiv yo menm pou al vizite yon Lakou (Souvnans si m pa manti). Chak fwa m wè foto ak videyo sou ti tan yo t ap viv lòtbò a, sa te fè m anvi la tou. M santi eksperyans lan te bèl, e m pral konfime sa lè Bysh te pibliye fraz sila :

lavi n ap viv la, nou prèt pou n bay vi n pou li.

Fraz la te parèt senp lè m te fenk li l men nan plede panse avè l m fini pa wè l te plis pase kèk grenn mo byen pyese. Li charye volonte nou chak gen anndan nou pou n fè sa n renmen, sa n vle, sa n kwè. Tout konviksyon n te ka genyen, tout fòs nou, tout sa n ka ye, rive jwenn plas li nan grenn fraz sila.

Tout moun, nan yon moman nan lavi, oblije fè chwa. Men gen chwa ou fè ki mete yon bagay an plis sou sa w ye kòm moun.

Nan KonbitAy, chwa nou fè a, li refè n.

Se tankou l touye moun nou te ye avan an pou l ranplase l pa yon lòt. Si lavi w vle viv la pa touye moun ou ye a ou poko ap viv li, tankou Mussa ta di.

Depi lè sa, viv ak moun pran anpil enpòtans pou nou. Pi enpòtan toujou, se viv moun n ap viv ak yo a.

Pataje bèl bagay / santiman vin tèlman gen sans pou nou, se sa ki fè n kwè yo pap janm mouri. Toutan n ap pataje flanm nou, li pap janm etenn. Sakrifis bay nou plis fòs. Moun nou ye yo se rezilta chwa n. Lavi n ap viv la, se lavi n nou te bay pou li.


1- Remises se festival jounen mondyal teyat ki te fèt Okap 27 Mas pase. Se te dezyèm fwa KonbitAy te prezante pyès teyat 

Lavi n ap viv la…

Badio • • •

Se te apre KonbitAy fin patisipe nan Remises1 m kwè, yon pati nan nou te antre Pòtoprens, pandan Bysh, Sabine ak Elder te rive Gonayiv yo menm pou al vizite yon Lakou (Souvnans si m pa manti). Chak fwa m wè foto ak videyo sou ti tan yo t ap viv lòtbò a, sa te fè m anvi la tou. M santi eksperyans lan te bèl, e m pral konfime sa lè Bysh te pibliye fraz sila :

lavi n ap viv la, nou prèt pou n bay vi n pou li.

Fraz la te parèt senp lè m te fenk li l men nan plede panse avè l m fini pa wè l te plis pase kèk grenn mo byen pyese. Li charye volonte nou chak gen anndan nou pou n fè sa n renmen, sa n vle, sa n kwè. Tout konviksyon n te ka genyen, tout fòs nou, tout sa n ka ye, rive jwenn plas li nan grenn fraz sila.

Tout moun, nan yon moman nan lavi, oblije fè chwa. Men gen chwa ou fè ki mete yon bagay an plis sou sa w ye kòm moun.

Nan KonbitAy, chwa nou fè a, li refè n.

Se tankou l touye moun nou te ye avan an pou l ranplase l pa yon lòt. Si lavi w vle viv la pa touye moun ou ye a ou poko ap viv li, tankou Mussa ta di.

Depi lè sa, viv ak moun pran anpil enpòtans pou nou. Pi enpòtan toujou, se viv moun n ap viv ak yo a.

Pataje bèl bagay / santiman vin tèlman gen sans pou nou, se sa ki fè n kwè yo pap janm mouri. Toutan n ap pataje flanm nou, li pap janm etenn. Sakrifis bay nou plis fòs. Moun nou ye yo se rezilta chwa n. Lavi n ap viv la, se lavi n nou te bay pou li.


1- Remises se festival jounen mondyal teyat ki te fèt Okap 27 Mas pase. Se te dezyèm fwa KonbitAy te prezante pyès teyat 

Lavi n ap viv la…

Badio • • •

Se te apre KonbitAy fin patisipe nan Remises1 m kwè, yon pati nan nou te antre Pòtoprens, pandan Bysh, Sabine ak Elder te rive Gonayiv yo menm pou al vizite yon Lakou (Souvnans si m pa manti). Chak fwa m wè foto ak videyo sou ti tan yo t ap viv lòtbò a, sa te fè m anvi la tou. M santi eksperyans lan te bèl, e m pral konfime sa lè Bysh te pibliye fraz sila :

lavi n ap viv la, nou prèt pou n bay vi n pou li.

Fraz la te parèt senp lè m te fenk li l men nan plede panse avè l m fini pa wè l te plis pase kèk grenn mo byen pyese. Li charye volonte nou chak gen anndan nou pou n fè sa n renmen, sa n vle, sa n kwè. Tout konviksyon n te ka genyen, tout fòs nou, tout sa n ka ye, rive jwenn plas li nan grenn fraz sila.

Tout moun, nan yon moman nan lavi, oblije fè chwa. Men gen chwa ou fè ki mete yon bagay an plis sou sa w ye kòm moun.

Nan KonbitAy, chwa nou fè a, li refè n.

Se tankou l touye moun nou te ye avan an pou l ranplase l pa yon lòt. Si lavi w vle viv la pa touye moun ou ye a ou poko ap viv li, tankou Mussa ta di.

Depi lè sa, viv ak moun pran anpil enpòtans pou nou. Pi enpòtan toujou, se viv moun n ap viv ak yo a.

Pataje bèl bagay / santiman vin tèlman gen sans pou nou, se sa ki fè n kwè yo pap janm mouri. Toutan n ap pataje flanm nou, li pap janm etenn. Sakrifis bay nou plis fòs. Moun nou ye yo se rezilta chwa n. Lavi n ap viv la, se lavi n nou te bay pou li.


1- Remises se festival jounen mondyal teyat ki te fèt Okap 27 Mas pase. Se te dezyèm fwa KonbitAy te prezante pyès teyat 

SAMBA